El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.

   

Blog del Instituto Cervantes de Budapest

Biblioteca Ernesto Sabato

¡Conéctate con el español! / Kapcsolódj rá a spanyolra!

#libros-e (4)¡Conéctate con el español! Lee, escucha y aprende con los libros electrónicos.

¿Quieres comenzar a leer libros electrónicos y no sabes por dónde empezar?
Ven a nuestra biblioteca y te enseñamos a elegir un libro para tu nivel. Con el carné de la biblioteca puedes acceder a miles de libros electrónicos, audiolibros y videolibros. Te enseñaremos cómo funciona la aplicación.

Si eres alumno de nuestro instituto y todavía no tienes carné también puedes apuntarte en el curso. Es gratuito
Para inscribirte: envíanos un email a bibbud@cervantes.es antes del 30 de noviembre con tu nombre y apellido. Los grupos serán de hasta 8 personas y apuntaremos a los interesados por orden de llegada de los emails. Hay dos horarios posibles, a las 11 o a las 12, el viernes 2 de diciembre. El curso tiene una duración estimada de 30 minutos. Si no puedes en estos horarios, no te preocupes que haremos más cursos.

___________________________________________________________________________________

Kapcsolódj rá a spanyolra! Olvass, halgass és tanulj az elektronikus könyvekkel.

Szeretnél elkezdeni elektronikus könyveket olvasni, de nem tudod hogyan fogj hozzá?
Gyere el könyvtárunkba és segítünk a szintednek megfelelő könyvet kiválasztani. A könyvtári olvasókártyáddal több ezer elektronikus könyvhöz, hangoskönyvhöz és videókönyvhöz férhetsz hozzá. Megmutatjuk neked az aplikáció használatát is.

Ha intézetünk tanulója vagy, és még nincs olvasókártyád, akkor is jelentkezhetsz a bemutatóra.
A jelentkezéshez: november 30-ig küld el nevedet a bibbud@cervantes.es címre. A csoportok max. 8 fősek lesznek, és az érdeklődőket a levelek érkezési sorrendje szerint regisztráljuk. Két választható időpont van, egy 11 és egy 12 órakor, mind a kettő december 2-án pénteken. A tanfolyam várható hossza 30 perc körüli. Ha a megadott időpontok nem jók neked, akkor se aggódj, lesznek még ilyen kurzusok.

Voces a través de 25 años del Premio Cervantes

expo3El Instituto Cervantes de Budapest recoge una muestra de obras de escritores laureados con el premio Cervantes desde 1991, año de fundación del Instituto Cervantes. Desde Francisco Ayala (1991) hasta Fernando del Paso (2015), pasando por Mario Vargas Llosa (1994), Ana María Matute (2010) o Juan Goytisolo (2014). Se pueden ver las obras más representativas de cada escritor, así como un fragmento del discurso que cada autor pronunció al recibir el premio, traducido al húngaro. ¡No os la perdáis! La exposición se puede visitar hasta el 14  de octubre en la biblioteca Ernesto Sabato.

____________________________________________________________________________

A Budapesti Cervantes Intézet olyan neves írók műveinek gyűjteményét tárja elénk, akik mind az 1991 óta rendszeresen odaitélt Cervantes díjjal lettek kitüntetve. Kezdve Francisco Ayala-tól (1991) , Mario Vargas Llosa (1994), Ana María Maute (2010) vagy Juan Goytisolo-n át (2014), egészen Fernando del Paso-ig (2015). Az írók legismertebb műveit lehet látni, magyarra lefordított idézetekkel, melyet a díj átvételékor mondtak. Ne hadjátok ki! A kiállítás az Ernesto Sabato könyvtárban tekinthető meg október 14-ig.

Donde nadie me llama / Hová senki sem hív

  • Fernando Beltrán en Budapest

dedicatoria1

Dedicatoria del escritor

 

Hace unas semanas tuvimos la suerte de conocer personalmente a Fernando Beltrán, un poeta español que visitó nuestra biblioteca y nos entregó su último libro, publicado por la editorial Hiperión.  En su visita nos dedicó las siguientes palabras que nos invitan a leer su antología «Donde nadie me llama», ejemplar que desde este momento ocupa un lugar privilegiado en nuestra colección bibliográfica y queda a disposición de todos nuestros lectores. ¡Esperamos que os guste tanto como a nosotros!

 Arquitectura vital

Donde nadie me llama es la reunión de esos amigos más o menos bien avenidos que son mis poemas escritos a lo largo de 30 años.  Al releerlos ahora pienso que al hacer balance de mi vida  puedo sentirme más o menos satisfecho, pero no salgo ileso.

Hay belleza, caricia, mucha lluvia, pero también intemperie, fango, deterioro, muchos fríos… Dudas, contradicciones, errores, lucha a brazo partido por encontrar un sitio, por entender mejor…

También hay lo mejor y lo peor de uno mismo.

He gozado y sufrido, como todos, pero de este último capítulo si pudiera borraría muchas páginas. Sufrir es parte del destino, lo sé, pero su daño es a veces insufrible… Es como cuando alguien te consuela diciendo que la muerte de tu madre es ley de vida… Sí, será ley de vida, pero qué putada. Qué putada la muerte física, y la muerte del amor, de la belleza, de las neuronas… la muerte: Lo más natural y al tiempo lo más antinatural que conozco…

En cada vida ocurren seres y cosas, pero al final compruebas que existen tan sólo tres o cuatro fundamentales: tus padres, tus hijas, algunas cosas de tu oficio y la caricia o la cicatriz que dejaron en ti las personas a las que amaste. Poco más. El resto es tan sólo  “Fotografía y argumento…” Importantes, sí,  pero accesorios, porque lamentablemente la vida no es una película…Y además, y a diferencia del cine, acaba mal.

Imagino que por ser consciente de ello fui siempre un gran vitalista con tendencia al optimismo. Un enamorado de la vida y del aire que respiro. Del aquí y el ahora. De subirme a los trenes que cruzan cada día por esa estación tan manida llamada Carpe diem.

La vida en cualquier caso me ha tratado bien: Amé y fui amado. Elegí mi oficio de poeta, conservo intactos mis charcos y mis metáforas de niño, y sigue aún a mi lado un puñado de gente que acelera mis latidos.

¡No, el corazón no muere fácilmente!                                                     

              Fernando Beltrán  (Para el Instituto Cervantes de Budapest)

 

Néhány hete abban a szerencsében volt részünk, hogy személyesen is megismerhettük Fernando Beltrán spanyol költőt, aki könyvtárunkban tett látogatásával bemutatta, a Hiperión kiadó által publikált legújabb könyvét. Látogatásakor pár kedves szóval invitált, “Hová senki sem hív” című verses kötetének olvasására, mely példány azóta kiemelt helyet kapott könyvtárunk gyűjteményében, így minden kedves olvasónk számára hozzáférhetővé vált. Reméljük önöknek is tetszeni fog, épp úgy, mint nekünk!

 Életerős építészet

“Hová senki sem hív”, azon többé kevésbé szívesen látott barátaim gyűjteménye, melyek az elmúlt 30 év alatt megírt verseim.

Most így utóbb újraolvasva őket, illetve számot vetve eddigi életemmel, úgy gondolom, hogy többé kevésbé elégedett lehetek vele, bár nem jövök ki belőle sértetlenül.

Van benne szépség, simogatás, zivatar, kegyetlen idő is, sár, romlás, zimankó…Kétségek, ellentmondások, hibák, kétségbeesett harc egy helyért, a jobb megértésért…

Szintén van jobb és rosszabb is egy ugyanabból.

Vígadtam és szenvedtem, mint mindenki más, de ebből az utolsó fejezetből, ha megtehetném sok oldalt kitörölnék. A szenvedés része a végzetnek, tudom, de a fájdalom néha elviselhetetlen… Ez olyan, mint amikor valaki azzal vigasztal, hogy anyád halála az élet törvényszerűsége…Igen lehet, hogy az élet törvényszerűsége, de akkor is mekkora rohadtság. Mekkora szemétség a fizikai halál, és a szerelem halála, a szépségé, a sejteké…a halál: A legtermészetesebb és idővel a legtermészetellenesebb is, amit ismerek…

Mindenki életében történnek bizonyos dolgok, de a végén rájösz, hogy csak három vagy négy igazából fontos dolog számít: a szüleid, a gyermekeid, pár dolog a hivatásodból és azok a simogatások vagy sebek, amiket szeretteidtől kaptál. Kicsivel tömörebben. A többi csak “Kép és cselekmény…” Fontosak, igen, de mellékesek is egyben, mert sajnos az élet nem egy film…És mitöbb, a mozival ellentétben, rosszul végződik..

Úgy gondolom, hogy mindezek tudatában, mindig is egy nagyon életerős, optimizmussal teli ember voltam. Az életbe és levegőbe egyaránt szerelmes, amit magamba lélegzek.  Innen és most.  A vonatra felszállva, melyek nap mint nap haladnak át ezen a pöttöm állomáson, melyet csak Carpe diem-nek hívnak.

 Az élet, bár hogyan is nézzük, jól bánt velem: Szerettem és szeretve voltam. Hivatásnak a költészetet választottam, érintetlenül hagyom homályos emlékeim és gyermekded hasonlataimat, és még mindig velem marad egy maréknyi ember, kik megdobogtatják szívemet.

 Nem, a szív nem hal meg könnyen!

                                                                   

              Fernando Beltrán (Para el Instituto Cervantes de Budapest)

La comedia inédita de Lope de Vega

 

Mujeres-y-criados

Hasta hace muy poco tiempo , Mujeres y criados era una de las obras de Lope de Vega de la que sólo se conocía el título.  El reciente hallazgo de un manuscrito del siglo XVII en la Biblioteca Nacional nos ha permitido conocer esta elegante comedia de enredo concebida por su autor en pleno período de madurez creativa.

 

Lope de Vega kiadatlan komédiája

 Nem sokkal ezelőtt Lope de Vega Mujeres y criados című művének csak maga a címe volt ismeretes. A Spanyol Nemzeti Könyvtárban nemrégen előkerült, a XVII. századból származó kéziratnak köszönhetően olvashatjuk immár ezt az elegáns “tévedések komédiáját”, mely szerzőjének kiforrott kreativitású korszakában született. A mű mindenki rendelkezésére áll könyvtárunkban!

Pages:  1 2 3 4 5

  • Twitter
  • Facebook
  • Correo electrónico
  • RSS

Budapest_blog
Dirección / Cím:

Vörösmarty utca 32
1064  Budapest

Horario / Nyitvatartás:
Lunes-Martes: 9.30 a 13.30 h / Hétfő-Kedd: 10:00-13:30
Miércoles-Jueves: 15.00 a 19.00 h / Szerda-Csütörtök: 15:00-19:00
Viernes: 11.00 a 13.00 y 15.00 h a 17.00 h / Péntek: 11.00-13.00 és 15:00-17:00

Contacto / Kapcsolat:
Tel.:+ 36 1 354 36 74
bibbud@cervantes.es

Agradecemos a la artista plástica argentina Minnie Valero su autorización para incluir su obra National Gallery en la cabecera de nuestro blog. /
Köszönjük az argentin képzőművésznek, Minnie Valeronak, hogy engedélyével megjelentethetjük National Gallery alkotását blogunk fejlécén.

© Instituto Cervantes 1997-2024. Reservados todos los derechos. bibbud@cervantes.es